نرم افزار پپمانکاری شرکتی سپیدار

ویژگیهای محصول:

- کنترل تسویه حساب‌ها؛ پی‌گیری راحت و سریع مطالبات تسویه نشده‌ی مرتبط با هر صورت وضعیت

- ثبت الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز؛ نگهداری دقیق سابقه‌ی تغییرات

- ثبت ضمانت‌نامه‌ها به تفکیک هر قرارداد؛ مدیریت ساده‌تر ضمانت‌نامه‌ها

- تعریف کارگاه و کنترل تنخواه‌گردان دفتر مرکزی و کارگاه‌ها؛ سنجش انحرافات هزینه‌ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه

- کنترل جزئیات هر یک از پروژه‌ها به شکل مجزا؛ تهیه‌ی گزارش در دو سطح پروژه و قرارداد

- تعریف انواع هزینه و ارتباط آن با یک حساب معین در ثبت اسناد حسابداری؛ کنترل و پی‌گیری راحت صورت هزینه‌های تسویه نشده و پرداخت‌های مرتبط با هر صورت هزینه

- ثبت عملیات مرتبط با چک‌های دریافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها

نرم افزار پپمانکاری شرکتی سپیدار قیمت 0 تومان

توضیحات محصول :

نرم افزار پپمانکاری شرکتی سپیدار

بسته پیمانکاری نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار افزون بر سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب‌های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می کند؛ هم‌چنین ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم‌زمان چند پروژه پیمانکاری است که امکان محاسبه بهای تمام شده‌ی هر پروژه و قرارداد را در لحظه فراهم می کند.

چرا نرم افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار؟

- کنترل تسویه حساب‌ها؛ پی‌گیری راحت و سریع مطالبات تسویه نشده‌ی مرتبط با هر صورت وضعیت

- ثبت الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز؛ نگهداری دقیق سابقه‌ی تغییرات

- ثبت ضمانت‌نامه‌ها به تفکیک هر قرارداد؛ مدیریت ساده‌تر ضمانت‌نامه‌ها

- تعریف کارگاه و کنترل تنخواه‌گردان دفتر مرکزی و کارگاه‌ها؛ سنجش انحرافات هزینه‌ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه

- کنترل جزئیات هر یک از پروژه‌ها به شکل مجزا؛ تهیه‌ی گزارش در دو سطح پروژه و قرارداد

- تعریف انواع هزینه و ارتباط آن با یک حساب معین در ثبت اسناد حسابداری؛ کنترل و پی‌گیری راحت صورت هزینه‌های تسویه نشده و پرداخت‌های مرتبط با هر صورت هزینه

- ثبت عملیات مرتبط با چک‌های دریافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها