خدمات حسابداری مالیاتی

خدمات حسابداری مالیاتی

ثبت و تنظیم انواع فرم های مالیاتی

کلید واژه ها:

ویژگی های سرویس :

  • تنظیم دفاتر بر اساس قوانین و آیین نامه های اداره دارایی(دفتر روزنامه ودفتر کل)
  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی پایان سال
  • پيگيري برگ تشخيص ماليات ، برگ قطعي ماليات تا زمان پرداخت ماليات
  • ارائه ليستهاي حقوق به سازمان امور مالياتي شهرستانهاي طرف معامله با شركتها
  • و...

توضیحات بیشتر :

حسابداری مالياتی (Tax Accounting) روشی از حسابداری است که بر مسائل مالياتی متمرکز است و تمام امور و فعاليت های مرتبط با ضبط و طبقه بندی سوابق مالياتی و تنظيم اظهارنامه های مالياتی و برنامه ريزی برای اجرای تکاليف مالياتی آتی را شامل می شود.

حوزه های مرتبط با حسابداری مالیاتی ارتباط نزدیک با سود شرکتها دارد این حوزه ها شامل "مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، هزینه های قابل قبول، قرائن و ضرایب مالیاتی، مقررات عمومی، وظایف مودیان، وظایف اشخاص ثالث، تشویقات و جرائم مالیاتی، ابلاغ، وصول مالیات، مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها، ترتیب رسیدگی و...." می باشد؛ لذا ارتباط نزدیکی با سود شرکتها دارد.

فرآيند تعيين و وصول ماليات مراحل مختلف " شناسايی " ، " تشخيص و مطالبه " ، " حل اختلاف و قطعيت " و " وصول و اجراء " را شامل می شود که هر يک بر حسب مورد تحقيق و جستجو و حسابرسی و اقامه دليل و تلاش های نسبتاً وسيعی را ايجاب می نمايد، در عين حال کوچکترين انحراف و اشتباه ممکن است زيان ها و صدمات جبران ناپذيری برای دولت يا مؤدی فراهم آورد.

از طرفي ، به موازات و در کنار قوانين مالياتی، قوانين و مصوبه های عديده ديگری نيز مطرح است که عندالاقتضا رعايت آنها الزامی مي باشد. اطلاع از قوانین مالیاتی و استفاده از مشاوران کار آزموده می تواند کمک شایانی به برخوردای از تسهیلات و تخفیفات مالیاتی کند.

 

در همین راستا خدمات گروه آذین حساب آپادانا در زمینه حسابداری مالیاتی به شرح ذیل می‌باشد:

- تنظیم دفاتر بر اساس قوانین و آیین نامه های اداره دارایی(دفتر روزنامه ودفتر کل)

- تهیه مدارک مورد نیاز حوزه های مالیاتی جهت ارائه به حوزه در راستای تایید اظهارنامه ارائه شده

- تنظیم اظهارنامه مالیاتی پایان سال

- حضور در جلسات مالیاتی و دفاع از منافع شرکت ها با ارائه لوایح و یا اسناد مورد نیاز

- پيگيري برگ تشخيص ماليات ، برگ قطعي ماليات تا زمان پرداخت ماليات

- ارائه ليستهاي حقوق به سازمان امور مالياتي شهرستانهاي طرف معامله با شركتها

- انجام خدمات مرتبط بر مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، هزینه های قابل قبول، قرائن و ضرایب مالیاتی، مقررات عمومی، وظایف مودیان، وظایف اشخاص ثالث، تشویقات و جرائم مالیاتی، ابلاغ، وصول مالیات، مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها، ترتیب رسیدگی برای موسسات و شرکتها