حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان

کلید واژه ها:

ویژگی های سرویس :

  • تهيه و تنظيم ليستهاي حقوق پرسنل شركت
  • ارائه فيشهاي حقوقي
  • ارائه ليستهاي حقوق به سازمان هاي زيربط
  • تهيه نرم افزار هاي حقوق و دستمزد ، ماليات حقوق و بيمه
  • و...

توضیحات بیشتر :

 

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، یکی از پر اهمیت‌ ترین و در عین حال زمان برترین محاسبات بخش‌ های اداری و مالی هر سازمان و شرکتی است. اگر به روند رقابت اقتصادی روبه رشد صنایع مختلف توجه کنید، خواهید دید که، هر شرکتی و سازمانی که دستمزد کارکنان را به صورتی منظم و با رویه ‌ای یکسان می پردازد و همچنین اطلاعات عوامل را به گونه ‌ای بایگانی کند که علاوه بر دسترسی ساده به آنها، بتوانید گزارشات متنوعی هم از این اطلاعات تهیه کند، از یک سو توانسته‌ میزان رضایت کارکنان را افزایش دهد و از سوی دیگر تعامل با مراجع و سازمان ‌های مرتبط (مانند وزارت دارایی، سازمان بیمه و…) را تسهیل کرده است.

همانطور که گفته شد هزینه نیروی کار، بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد. در واقع هزینه حقوق و دستمزد تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت. البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد، قسمتی از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد. بنابراین پر واضح است کسانی که مدیریت شرکت ها، موسسات، و ارگانها را بر عهده دارند باید اطلاعات جامع و کافی در این زمینه داشته باشند یا حسابدارن خبره ای را برای این مهم بکارگیری نمایند.

در همین راستا خدمات گروه آذین حساب آپادانا در زمینه حسابداری حقوق و دستمزد به شرح ذیل می‌باشد:

 

- تهيه و تنظيم ليستهاي حقوق پرسنل شركت

 تهيه و تنظيم كارت پرسنلي و تايم شيت

- ارائه فيشهاي حقوقي

- ارائه راه كارهاي پرسنلي جهت اجراي فعاليتها

- تهيه و تنظيم قرارداد پرسنلي

- پيگيري كليه امور پرسنل اعم از ارائه گواهي هاي حقوقي و شكايات پرسنل طرح در اداره كل كار و امور اجتماعي

 - ارائه ليستهاي حقوق به سازمان هاي زيربط

- تهيه نرم افزار هاي حقوق و دستمزد ، ماليات حقوق و  بيمه .