اتوماسيون اداری ، مالی و پرسنلی

اتوماسيون اداری ، مالی و پرسنلی

ثبت و تنظیم دفاتر اندیکاتور

کلید واژه ها:

ویژگی های سرویس :

  • تهيه و تنظيم فرمهاي اداري از قبيل : برگهاي مرخصي ، ثبت در دفاتر انديكاتور و گزارش كاركرد روزانه
  • تهيه نرم افزار اداري جهت ثبت دفاتر انديكاتور و ...
  • بهره گیری از سیستم بایگانی متمرکز سازمانی
  • امکان تبادل اطلاعات با سایر سیستم های اتوماسیون اداری

توضیحات بیشتر :

وجود یک سیستم نرم افزاری که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات، مراسلات را دربرگیرد تحت عناوین مختلفی همچون سیستم های اداری، سیستم های مدیریت اطلاعات سازمانی نامیده شده است. سیستم های فوق تعریف مشخصی ندارند بلکه بسیار وابسته به دیدگاههای سازمان می تواند باشد و این خود بدین معنی است که سیستم اتوماسیون اداری دارای تعاریف متعددی است. با این وجود می توان گفت که اتوماسیــــون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی می باشد که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطلاعات مدیــــریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات درون سازمانی است.

 

در همین راستا خدمات گروه آذین حساب آپادانا در زمینه خدمات اتوماسیون اداری،مالی و پرسنلی به شرح ذیل می‌باشد:

- تهيه و تنظيم فرمهاي اداري از قبيل : برگهاي مرخصي ، ثبت در دفاتر انديكاتور و گزارش كاركرد روزانه

- تهيه نرم افزار اداري جهت ثبت دفاتر انديكاتور و ...

- امکان تعریف فرمهای سازمانی به صورت الکترونیک

- پشتیبانی از انواع مکاتبات و مراودات درون و بین سازمانی بصورت الکترونیک

- بهره گیری از سیستم مدیریت اسناد الکترونیک جهت پشتیبانی از انواع مستندات سازمانی

- بهره گیری از سیستم بایگانی متمرکز سازمانی 

- امکان تبادل اطلاعات با سایر سیستم های اتوماسیون اداری

-امکان تبادل اطلاعات با بیرون سازمان از طریق انواع استاندارد داده های ارتباطی نظیر ایمیل، فکس و اس ام اس.

- ارتباط سیستم با سایر سیستمهای عملیاتی بخشهای مختلف سازمان نظیر مالی، دریافت پرداخت، کارگزینی، انبار، فروش، امور خریداران و ...